Är människan monogam?

Publicerad: 24 maj kl 14:56

Är det möjligt att vara ihop med en person resten av sitt liv? Hur står det till med vetenskapen, är människan monogam eller inte? Läget har kollat upp hur det ligger till.

Monogami innebär ett parförhållande mellan två individer, inte fler. Det är omdiskuterat om huruvida människan är gjord för att leva monogamt eller inte. I västvärlden idag är monogami starkt etablerat som fenomen. Men vad säger vetenskapen?

gyugiu
Beata Daleflod Reporter

Mer från Läget! / Liv och Lust

Sexpanelen

Mat

Tidigare publiceringar