Sexpanelen snackar förbjudet sex

Publicerad: 24 april kl 15:21
Från vänster: Déne, Ida, Oliver och Fabian.

Finns förbjudet sex? Läget har träffat vår sexpanel Fabian 17, Ida 17, Oliver 17 och Dené 17 och pratat om sex.

Finns det sex som är förbjudet?
Oliver:
- Det finns saker som kan ses som annorlunda men om båda är med på det man gör under sexet tycker jag inte att något kan ses som förbjudet.

Fabian:
- Jag håller med, men sex på en lekplats eller kyrkogård känns förbjudet. Av respekt för andra ska man nog undvika det. Också om man mår dåligt av det eller om man får fysiska skador.

Ida:
- Vissa tycker att ligga på allmänna platser är saker man måste göra. Men där ska folk som inte vet om det befinna sig, som på en lekpark. Det känns fel, man ska respektera andra.

Déne:
- Man vill inte se när folk har sex på gatan, det hade kanske varit kul men barn kan bli chockade.

 

Ligga med din lärare eller tränare?
Fabian:
- En tränare känns mer okej än en lärare. Läraren har ett ansvar för dig på ett annat sätt, hen ska vara professionell och lära ut och det blir svårt om man har ett förhållande med varandra.

Déne:
- Åldern är oftast det största problemet så om det inte skiljer mycket i ålder är det inget problem. Det känns som att det brukar vara större åldersskillnad mellan lärare och elev än mellan en tränare. Åldern spelar stor roll när man är ung.

Oliver:
- I skolan mellan klasserna så märks åldern tydligt. Så fort man slutar gymnasiet känns det inte som att det är en sån stor skillnad mellan åldrarna längre.

Ida:
- Gränsen för vad som är okej går vid mognad och den är svår att avgöra genom åldern. En ung person kan vara lika mogen som en mycket äldre. Men om det är en lärare känns det som man söker mer än ett förhållande, kanske är det spänningen man egentligen är ute efter.

 

Finns det grupptryck om vem man ska gilla?
Alla:
- Jaa det finns.

Ida:
- Mycket runt om en skapar grupptrycket, både samhället och de man umgås med. Men man kan även tänka på vad andra, som kanske anses ha en cool status, ska tycka. Det är dock mycket upp till en själv, typ hur man väljer att visa upp personen man har varit med. På ett sätt är det du som avgör hur det blir.

Fabian:
- Så länge båda är nöjda borde det inte spela någon roll. Det finns grupptryck men man ska försöka att inte tänka på det för mycket.

Déne:
- Mm, det är mycket upp till en själv hur man ska hantera det och hur grupptrycket upplevs.

Oliver:
- Det är oftast ens egna förväntningar på någonting som gör en skamsen. Man har tänkt att något ska vara på ett sätt och så blir det inte så.


Är det okej att föräldrar lägger sig i vem man ska ha sex med?
Ida:
- Om föräldrarna reagerar för de tror att någonting inte är bra med dig på grund av den du ligger med är det ett tecken på att de bryr sig, det är bra. Deras uppgift är att se till att sina barn mår bra. Men resten får man sköta själv.

Fabian:
- Är det något annat, till exempel religion, som gör så att föräldrarna reagerar. I så fall gör då vad du själv tycker är bäst.

Oliver:
- Om föräldern tycker det är fel utifrån sitt eget perspektiv och inte tänker på barnet så blir det fel. Det som är okej för dig och som du mår bra av ska också vara okej för dina föräldrar.
 

lovisa1
Lovisa Mattsson Reporter
gyugiu
Beata Daleflod Reporter

Mer från Läget! / Liv och Lust

Sexpanelen

Mat

Tidigare publiceringar