Kraftigt ökat intresse för politik bland unga

Publicerad: 19 april kl 12:23

Känner du dig insatt i politiken? I så fall är du inte ensam. Det politiska engagemanget blir nämligen allt starkare bland unga - men samtidigt dalar förtroendet markant för de politiska partierna, visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern gjort.

Unga i åldrarna 15-24 år har blivit tillfrågade om deras syn på samhällsfrågor, och svaren visar att engagemanget för politik växer sig allt starkare. Andelen som uppger att intresset för politik är stort ligger på 42 procent, en markant skillnad jämfört med de 28 procent som uppgav samma sak i en undersökning som gjordes 2002.

Snapchat och Instagram spelar roll 
Det ökade engagemanget har förmodligen ett samband med en starkare känsla om den egna förmågan att kunna påverka världen. Idag kan man till exempel nå en miljonpublik via sociala medier, vilket för 20 år sedan var något man bara kunde drömma om, säger Ungdomsbarometerns expert Anton Landehag till SvD. Han tror även individualiseringen bland ungdomar har stärkts.

- De unga ser sig som sin egen lyckas smed, men också som någon som har möjlighet att förändra samhället i större utsträckning än tidigare.

Viktigt att rösta
Trots det ökade politiska engagemanget uppger dock hela 63 procent att de inte har något eller mycket lite förtroende för de politiska partierna, samtidigt som 46 procent anser att politiker inte kan lösa de problem som finns i Sverige. Det här kan bli ett problem eftersom det på sikt kan bidra till att valdeltagandet sjunker, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att extrema partier gynnas.

Alliansen vinnare om man måste välja
Samtidigt som förtroendet för partierna är lågt visar undersökningen att 55 procent anser sig stå närmare alliansen om de måste välja, samtidigt som 51 procent identifierar sig mer med de rödgröna. Dock verkar kopplingen mellan klasstillhörighet och vilket parti man föredrar vara svag, till exempel skulle bara 17 procent av de som sympatiserar med Socialdemokraterna definiera sig själva som arbetarklass. 

 

TT/SvD

Emma Löf Hagström Reporter

Mer från Läget! / Nyheter

17-åring misstänkt för mord åtalas

Den minderåriga pojken som anhölls för mord i februari på en 16-åring åtalas.

Nyheter

Inrikes

Utrikes

Politik

Brott

Minuten

Tidigare publiceringar