Lotteri till grundskola förelås

Publicerad: 20 april kl 11:37

Idag presenterar skolkommissionen sitt slutbetänkande. Obligatorisk skolval till grundskolan, lottning till populära skolor och mer pengar till elever som har det extra svårt är några av förslagen.

Skolkommissionen tillsattes av regeringen 2015 och har i uppdrag att ta fram förslag som kan förbättra den svenska skolan och att göra den mer jämlik. Missionen bildades delvis som en reaktion på Sveriges oväntat dåliga resultat i PISA-testet som undersöker femtonåriga elevers kunskaper i läsförståelse, naturvetenskap och matte.

Idag lämnade Skolkommissionen sitt så kallade slutbetänkande, de berättar alltså vad de kommit fram till efter alla år av tänkande. Riksdagen måste rösta igenom förslagen för att de ska träda i kraft (som för övrigt är fallet i alla beslut som tas i Sverige #demokrati).

Höga förväntningar
Många hoppas att Skolkommissionen ska lägga fram förslag som kan skapa en mer jämlik skola. Idag är den svenska skolan ganska segregerad, alltså uppdelad efter t ex vilken inkomst föräldrarna har eller elevernas bakgrunder.

Och mycket riktigt är jämlikheten i fokus, skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson skriver idag att “Kommissionens förslag syftar till att stärka och utjämna förutsättningarna för hög kvalitet i undervisningen, vilket är nyckeln till förbättrade kunskaper.”

Bland kommissionens förslag finns:

- Nationella målsättningar och en ny skolmyndighet som ska finnas på regional nivå och som stöttar skolorna. Tanken är att staten ska få bättre relationer till sveriges skolor genom att placera ut myndigheterna i landet.

- Extra pengar till elevhälsa och undervisning för elever som har extra behov.

- Fler vidareutbildningar för lärare så att de kan bli ännu bättre samt ett så kallat professionsprogram som syftar till att göra lärare och skolpersonal mer professionella. #pro

- Aktivt skolval till grundskolan, alltså att föräldrarna måste välja vilken skola och förskola de vill att sitt barn ska gå i. I nuläget är det bara vissa föräldrar som aktivt väljer skola till sina barn. Skolkommisionens ordförande Jan-Eric Gustafsson tror att obligatoriskt skolval skulle göra skolan mer jämlik och mer blandad.

- Lottning till populära skolor. Om det här förslaget röstas igenom kommer det gå att lottas in till de populäraste grund- och förskolorna. I nuläget måste föräldrar som vill att deras barn ska gå i väldigt bra skolor ställa sina barn i kö tidigt, om vissa platser istället skulle lottas ut menar kommissionen att även elever som inte har stått många år i kö kan komma in på skolan. Även detta, menar de, skulle göra att skolan blir mer “blandad”.

Reaktionerna lät sig inte vänta, Liberalernas partiledare Jan Björklund sågar förslagen - han tycker att skolkommissionen istället borde ha föreslagit ett förstatligande av skolan (ge staten mer inflytande istället för kommunerna). Och han gillar inte alls lottningen.

Vad tycker du? 

Tycker du att vissa platser på populära skolor ska lottas ut?

Visa resultat

Siri Lallerstedt Reporter
Källa: TT

Mer från Läget! / Nyheter

17-åring misstänkt för mord åtalas

Den minderåriga pojken som anhölls för mord i februari på en 16-åring åtalas.

Nyheter

Inrikes

Utrikes

Brott

Minuten

Tidigare publiceringar