Att leva i en hederskontext

Publicerad: 26 maj kl 11:23

Måste du ta hänsyn till familjens heder? Lever du under hård kontroll från din familj? Läget träffar Dilek Baladiz som arbetar för Origo, en organisation mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Problemet

Barn och unga har rätt till frihet. Rätt till vara dem de är och rätt att uttrycka sina åsikter. Som ung har du rätt till att till viss del bestämma över ditt liv. I vissa kulturer är det vanligt att ungdomar, både tjejer och killar, förväntas leva på ett sätt som bevarar familjens heder. Med heder menas att unga, både tjejer och killar, ska vara på ett sätt som är förutbestämt och socialt accepterat av gruppen. Det kan handla om hur man ser ut, hur man pratar och vilka man umgås med.

Hedersrelaterat förtryck kan vara svårt att identifiera då det sker inom familjen och ofta inom slutna sociala sammanhang. Det finns många gråzoner. Det kanske inte förekommer fysiskt våld, istället förekommer det mycket kontroll av sina barn. Det kan handla om barn som lever med ångesten över att bli påkommen, upptäckt och avslöjad ifall man inte levt upp till kraven som normen ställer. Ifall man haft hemliga relationer, rädsla för att man varit sexuellt aktiv. Oron att man inte är oskuld. Det är en svår situation för den drabbade unga som riskerar att förlora relationen till sin familj om de försöker befria sig från kontrollen. Dilek Baladiz är socionom och arbeter för organisationen Origo, ett initiav av Stockholm stad där syftet är att vara en samlingplats för ungdomar som lever under förtryck. Dilek Baladiz möter dagligen ungdomar som begränsas av hedersnormer.

- Man älskar sina syskon, man älskar sin mamma. Om jag kommer ut från den här kontrollen så förlorar jag allting annat. Ungdomar mår ofta dåligt för att de hamnar i kläm. Ska jag ha frihet, och förlora min familj, eller ska jag vara med min familj på bekostnad av att inte kunna göra något jag själv önskar? Säger Dilek Baladiz


Killar och hedersnormer

När det pratas om hedersrelaterat våld och förtryck associeras det snabbt till att vara en kvinnofråga, men hedernormer drabbar även killar som tvingas in i maskulinitetsnormer och krav från familjen att hålla koll på sina systrar.

- Killar tänker kortsiktigt, lever på att de just nu har en högre status än tjejerna. Jag mycket mer att säga till om, jag får mer respekt som kille. Men, hur mycket förlorar du som kille inte av dig själv? Hur roligt är det att vara en förtryckande bror? Hur roligt är det att behöva försvara när någon kommer och snackar skit om ett och annat? Vi måste göra frågan till deras egen. Få dem att tänka; ''men vänta nu, jag har också att vinna på att de är mer jämställt i samhället'', förklarar Dilek Baladiz


Inte en fråga om religion

Man vill inte associeras med hedersförtryck för att det i allmändebatten är direkt sammanlänkat med hedersmord, som egentligen hör till extremfallen. Dilek Baladiz menar att media försvårar arbetet genom att bara prata om extremfallen, och frågan centreras kring religion och då i synnerhet Islam.

- Islam blir den stora boven. Men förklara för mig, om det bara handlar om muslimer, varför blir då miljontals flickor könsstympade i Afrika där de inte är muslimer och könsstympning inte återfinns i någon religiös skrift? 

Dilek Baladiz menar att för att bemöta problemet måste man backa och nyansera. Hedersnormer är inte ett problem som enbart förekommer inom Islam. Andra grupper av barn blir svikna när man med tunnelseende antar att problemet är relaterat till en religion.

- Får vi ungdomar att förstå att det här är traditioner som faktiskt går att påverka, då har vi ett helt annat läge att förändra situationen. Får vi dem att inse det är inget fel på det man gör, utan det är kontexten och traditionerna som strider mot de mänskliga rättigheterna. Att det är strukturen det är fel på, säger Dilek Baladiz


Sverige är för passivt

Sverige är för passivt och för få arbetar aktivt för jämställdhet och mot hedersförtryck. Varje familj och ungdom är olika och det finns ingen allmängiltig lösning som fungerar för alla olika fall. Förändring av hedersnormer är en process som vilket samhället aktivt måste arbeta för. Det tar tid och segregationen är förödande för arbetet mot hedersförtryck.

- De blir som isolerade öar där traditioner lever vidare. Om du bor nära dina landsmän, du som förälder vill egentligen ge dina barn mer frihet men kommer att få ta skit från kollektivet ifall du gör det. Ju viktigare landsmännen blir och ju mer ovälkommen man känner sig av det svenska samhället desto mer förstärks hela det här. Då får gruppen otroligt stor makt. Om du vill gå med högt huvud på gatorna ska du ha koll på dina kvinnliga anhöriga, förklarar Dilek Baladiz

Problemet måste upptäckas innan normerna har fått fäste hos barnen och ungdomarna. De svåraste åsikter att ändra är de som funnits hela uppväxten. Man behöver redan på förskolan regera när en storebror markerar åt sin lillasyster. När ett barn inte får vara barn utan förväntas att ta hand om sina syskon under uppväxten och sedan bestämmer över de syskonet när de blivit stora.

- De kommer till oss när de är sjutton år gamla och har redan hunnit passera hela barndomen och levt med de förtryck som kunde ha förhindrats bara vuxna i omgivningen sett tecknen tidigare, säger Dilek Baladiz

 

Känner du igen dig? Du kan komma i kontakt med Origo via deras hemsida http://www.origostockholm.se

Caroline Gyllenkrok Reporter

Mer från Läget! / Om Världen

Dagen i Historien

Tidigare publiceringar