Otrygghet avskräcker kvinnor från att starta företag

Publicerad: 11 maj kl 10:52

Det är med bred marginal fler män som väljer att starta eget företag. Orsaken uppges vara att kvinnor upplever en otrygghet kring att vara egen företagare.

En undersökning gjord av fackföreningen Unionen visar att kvinnor bara utgör drygt 30% av landets egna företagare. Andelen har dock ändå ökat med 1 procentenhet mellan åren 2010 och 2014 till totalt 32% kvinnliga företagare.

Den största orsaken till att kvinnor avstår eget företagande uppges vara en känsla av otrygghet.
45% av kvinnorna anger att de tycker att förutsättningarna för att starta eget företag är dåliga eller mycket dåliga medan motsvarande siffra för män är bara 32%. Att kvinnor söker sig till oftare till branscher med svaga förutsättningar för eget företagande, som t.ex. vård och omsorg, är en tydligt försvårande orsak.

Den främsta orsaken som avskräcker kvinnor som funderar på att starta eget anges dock vara otrygghet kring vad som händer när man behöver sjukskriva sig. Socialförsäkringssystemet ger bättre skydd till de som har anställning, vilket skapar en otrygghetsfaktor för egna företagare, ett system som kvinnor utnyttjar i högre grad än vad män gör.

Martin Linder, förbundsordförande vid Unionen, vill nu att socialförsäkringssystemet nu ska ses över så att kvinnor vågar starta egna företag i större utsträckning. Han tycker att frågorna borde åtgärdats för länge sedan men att det saknas politisk vilja att åtgärda problemet.
 

profilbild
Michel Kristiansson Reporter
Svd.se

Mer från Läget! / Om Världen

Dagen i Historien

Tidigare publiceringar