Sverige har inte lyckats minska utsläpp

Publicerad: 5 maj kl 14:00

Mellan 2015 och 2016 har miljonerna med ton av växthusgaser som släpps ut inte minskat. Naturvårdsverket tror lösningen är nya och kreativa idéer.

Enligt ny statistik från Naturvårdsverket släpper Sverige ut lika mycket växthusgaser som tidigare år.

Under 2016 släpptes det ut 53,6 miljoner ton, samma siffra som 2015.

Skillnaden är att trafikens utsläpp minskat med 4% och att industrins ökat med 4%. Trafiken och industrin står för mest utsläpp av växthusgaser i Sverige. 

Naturvårdsverket uppmanar den offentliga sektorn och privata företag att samarbeta mer för att hitta nytänkade lösningar för att minska utsläppen. 

Trots att utsläppen inte minskat mellan 2015 och 2016 så går sjunker dem över tid. 1996 släpptes drygt 77 miljoner ton växthusgaser ut i Sverige. 

vad är växthuseffekten

start

jordens egna

när man pratar

växthussusussss

nrä temperatir

Hilda Djupenström Reporter

Mer från Läget! / Om Världen

Dagen i Historien

Tidigare publiceringar