Vargen, vår nya hund?

Publicerad: 19 april kl 11:36

Vi får allt fler vargar i världen men det är inte endast positivt. Risken finns att vi kommer att få en ny hundart när vargen närmar sig människan.

Vargen är på väg tillbaka. Man kan nu hitta vargar på platser där den tidigare har varit utrotad.
Nuförtiden går det att hitta varg i stora delar av Sydeuropa, Tyskland, till och med i Danmark har vargar etablerat sig. 

De har börjat återvända till områden där det finns mycket människor vilket leder till problem.
I dessa områden så brukar det finnas få eller inga djur för de att äta. de har istället börjat äta tamdjur och avfall från människor.
Forskare har gjort undersökningar som visar på att en tredjedel av maten som vargarna äter består numer av avfall och tamdjur.

Det finns risker att vargarnas beteende kommer att förändras totalt och att de till slut kommer bli en ny art.
När de äter avfall och mindre tamdjur så behöver inte vargflocken vara lika stor som idag, reviren som de rör sig inom behöver inte heller vara lika stora.
Med mindre vargflockar så kommer de få det svårare att jaga större betesdjur, som tidigare har varit deras naturliga föda.
På just detta sätt började antagligen våra hundarter idag formas när människan började tämja dem för c:a 15 000 år sedan.
Med vargar som kommer närmre människor finns också risken för att hybrider skapas. En hybrid betyder att en varg har parat sig med en vanlig tamhund.

Forskarna säger att ändringen av vargens matvanor beror på att det inte finns tillräckligt med djur för vargen att äta.
Lösningen för att vargen inte ska komma för nära människan är att göra stora områden med betesdjur som vargen kan äta.
För om vargen fortsätter närma sig människor, så finns risken att vi i framtiden kommer att få en ny typ av varg. En varg som kommer att vara mer lik en hund än en varg.  

TT

Joel Kraft Reporter

Mer från Läget! / Om Världen

Dagen i Historien

Tidigare publiceringar